Xã Cẩm Thịnh họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ CCHC 6 tháng đầu năm 2024

      ​Chiều ngày 10/6/2024 Uỷ ban nhân xã tổ chức họp Công chức khối UBND xã để soát xét lại các nội dung chuẩn bị cho công tác kiểm tra CCHC 6 tháng đầu năm 2024. Chủ trì cuộc họp Đ/c Nguyễn Hữu Thịnh – Chủ tịch UBND xã.


Sau khi nghe Đ/c Văn phòng báo cáo các lĩnh vực cần tập trung thực hiện như lĩnh vực Tư pháp, Nông nghiệp, lĩnh vực ngân sách, văn hóa thông tin cần đẩy mạnh xây dựng hồ sơ phát sinh để đảm bảo chỉ tiêu đạt theo yêu cầu. Quan tâm các chuyên trang chuyên mục của trang thông tin điện tử, đôn đốc các nghành, đoàn thể viết tin bài để trang thông tin điện tử ngày càng phong phú hơn. Với tinh thần trách nhiệm Đ.c Chủ tịch UBND xã đã quán triệt và yêu cầu các công chức cần tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu để 6 tháng đầu năm 2024, các chỉ số CCHC đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, nhằm xây dựng tốt hơn để phục vụ người dân đáp ứng yêu cầu./.
                                                                                                 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *