Trẻ em được cấp thẻ Căn cước từ 01/7/2024

Trẻ em được cấp thẻ Căn cước từ 01/7/2024

 

Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Theo Điều 19, người được cấp thẻ Căn cước là công dân Việt Nam. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước. Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước theo nhu cầu.

Điều 22 Luật này hướng dẫn, người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ Căn cước như sau:

– Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước cho người dưới 06 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Trường hợp người dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước.

Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 06 tuổi.

– Người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý Căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học.

Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước thay cho người đó.

Luật Căn cước công dân năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

UBND xã Cẩm Thịnh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *