Tin tức & Sự kiện

Tuyên truyền pháp luât quý 1

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật quý 1. Ngày 03.03.2020 UBND xã tổ chức buổi phát tờ rơi nhằm