Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2023

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta, nhằm mục tiêu đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, tạo ra sự chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, ngay từ khi mới triển khai, ban thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác tập chung chỉ đạo quyết liệt và có nhiều đổi mới, năm 2020 xã Cẩn Thịnh đã về đích NTM đã đạt được những kết quả tích cực.

Các công trình xây dựng, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội (Điện – Đường – Trường, Trạm, nhà văn hóa, hệ thống đường nội đồng, kênh mương tưới tiêu, ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại,an ninh trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Diện mạo nông thôn xã Cẩm Thịnh thay đổi to lớn, những con đường làng được bê tông hóa và áp phan trải nhựa, hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa, cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục được đạt chuẩn, đặc biệt là khu trung tâm của xã, đường giao thông được mở rộng, các công trình xây dựng khang trang to đẹp hơn ,nhân dân hết sức vui mừng phấn khởi, để phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội,tiếp tục đẩy mạnh tuyên chuyền vận động về nhiệm vụ xây dựng NTM bền vững, phát huy vai trò của người dân trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM nâng cao, các cấp ủy chính quyền, thường xuyên sâu sát quyết liệt trong lãnh đạo,chỉ đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đoàn thể trong tổ chức, triển khai thực hiện, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nông thôn đồng bộ hiện đại;

Để thực sự đáp ứng các tiêu chuẩn của nông thôn mới nâng cao đòi hỏi có sự nỗ lực của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của mọi tầng lớp nhân dân.triển khai cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt kết quả tốt, quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới  xã Cẩm Thịnh tiếp tục, tăng cường xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu.

Xây dựng các tuyến đường bao phủ hàng rào xanh và rà soát tất cả các tuyến đường liên xã để trồng các tuyến hoa cho phù hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch,. Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng. Tổ chức ra quân vào ngày chủ nhật hàng tuần làm sạch đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, xây dựng quy ước, hương ước gắn kết tiêu chí vệ sinh môi trường, công nhận danh hiệu. Gia đình văn hóa, làng văn hóa.

– Muốn đạt được những kết quả đã đề ra mỗi người dân và mỗi đoàn viên, hội viên các đoàn thể xã phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện tốt các nội dung sau

          Một là: Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và toàn thể nhân dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao và sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó UBND xã đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

          Hai là: Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng;

          Ba là: Mỗi Cán bộ, đảng viên và nhân dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân kiên cố hoá đường giao thông, thủy lợi các tuyến đường có rãnh thoát nước, có biển báo chỉ dẫn, góp phần hiện hại hoá nông thôn; Vận động các hộ gia đình cải tạo  khuôn viên nhà ở đồ đạc mỗi gia đình phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học; Các công trình vệ sinh, vườn ao, chuồng trại phải được đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật.Tích cực trồng  hoa, cây xanh ven đường và có hệ thống điện chiếu sáng,  thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống., trang trí ánh sáng, các tuyến đường liên thôn, liên xã tạo cảnh quan rực rỡ 100% hộ dân cư có nhà tiêu, nhà tắm , bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định. Có mô hình bảo vệ môi trường (thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu công cộng) hoạt dộng thường xuyên, hiệu quả thu hút sự tham gia của nhân dân trong thôn.

          Bốn là: Các gia đình, cá nhân cần gương mẫu thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *