Về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể GPMB khu quy hoạch Đất sân vận động trung tâm tại thôn Lai Lộc xã Cẩm Thịnh

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/TO-TRINH-175-ngày-16.6.2020-DE-NGHI-GIA-DAT-CU-THE-PHUC-VU-GPMB.signed.signed-1.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/TO-TRINH-175-ngày-16.6.2020-DE-NGHI-GIA-DAT-CU-THE-PHUC-VU-GPMB.signed.signed-1.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/TO-TRINH-175-ngày-16.6.2020-DE-NGHI-GIA-DAT-CU-THE-PHUC-VU-GPMB.signed.signed-1.pdf Tải văn bản