Về việc đăng ký khai sinh cho trẻ em mới sinh

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/công-văn-153-ngày-21.5.2020-về-đăng-ký-khai-sinh-chi-trẻ.signed.signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/công-văn-153-ngày-21.5.2020-về-đăng-ký-khai-sinh-chi-trẻ.signed.signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/công-văn-153-ngày-21.5.2020-về-đăng-ký-khai-sinh-chi-trẻ.signed.signed.pdf Tải văn bản