V/v rà soát , đề xuất các điểm tập kết kinh doanh cát

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/công-văn-150-ngày-18.5.2020-về-Rà-soát-đề-xuất-các-điểm-tập-kêt-kinh-doanh-cát.signed.signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/công-văn-150-ngày-18.5.2020-về-Rà-soát-đề-xuất-các-điểm-tập-kêt-kinh-doanh-cát.signed.signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/công-văn-150-ngày-18.5.2020-về-Rà-soát-đề-xuất-các-điểm-tập-kêt-kinh-doanh-cát.signed.signed.pdf Tải văn bản