Tờ trình về việc đề nghị thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB thi công dự án tu bổ, nâng cấp đê biển Sông Lộc – Hà huyện Cẩm Xuyên

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/1.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/1.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/1.pdf Tải văn bản