Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ phó chỉ huy quân sự xã

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/tơ-trình-140-ngày-11.5.2020đề-nghị-miễn-nhiệm-chức-vụ-PCH-quân-sự.signed.signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/tơ-trình-140-ngày-11.5.2020đề-nghị-miễn-nhiệm-chức-vụ-PCH-quân-sự.signed.signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/tơ-trình-140-ngày-11.5.2020đề-nghị-miễn-nhiệm-chức-vụ-PCH-quân-sự.signed.signed.pdf Tải văn bản