Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 UBND về việc rà soát, đánh giá, phân loại thủ tục hành chính năm 2020

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/04/KẾ-HOẠCH-RÁ-SOÁT-TTHC-năm-2020-1.docx Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/04/KẾ-HOẠCH-RÁ-SOÁT-TTHC-năm-2020-1.docx Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/04/KẾ-HOẠCH-RÁ-SOÁT-TTHC-năm-2020-1.docx Tải văn bản