Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ thu thập cho các điều tra viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/Nghị-quyết-179.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/Nghị-quyết-179.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/Nghị-quyết-179.pdf Tải văn bản