Ngày 19/11/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/01/2020 và thay thế nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ