Kết luận về của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị đối thoại giữa đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên Hội LHPN xã Cẩm Thịnh

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/THONG-BAO-VEI-DOI-THOAI-VOI-PHU-NU.-CT31.10.2023_14h25p31_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/THONG-BAO-VEI-DOI-THOAI-VOI-PHU-NU.-CT31.10.2023_14h25p31_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/THONG-BAO-VEI-DOI-THOAI-VOI-PHU-NU.-CT31.10.2023_14h25p31_signed.pdf Tải văn bản