Hội đồng nhân dân xã thông qua Nghị quyết về việc thông qua dự toán thu chi ngân sách năm 2020

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/04/nghị-quyết-phê-chuẩn-thu-chi-2020-Copy-1.docx Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/04/nghị-quyết-phê-chuẩn-thu-chi-2020-Copy-1.docx Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/04/nghị-quyết-phê-chuẩn-thu-chi-2020-Copy-1.docx Tải văn bản