KẾ HOẠCH Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/06/ke-hoach-27.7_vanphong1camthinh-23-06-2022_15h09p4023.06.2022_15h17p13_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/06/ke-hoach-27.7_vanphong1camthinh-23-06-2022_15h09p4023.06.2022_15h17p13_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/06/ke-hoach-27.7_vanphong1camthinh-23-06-2022_15h09p4023.06.2022_15h17p13_signed.pdf Tải văn bản