Kiểm tra, đánh giá tiêu chí trong xây dụng NTM

Ngày 14.06.2020 Sở giáo dục đào tạo Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra, đánh giá tiêu chí Giáo dục và trường học. Tại buổi đánh giá sau khi đi kiểm tra thực tế tại các trường.  Đoàn đã nghe kết luận của Giám đốc sở giáo dục đào tạo đánh giá kết quả xây dựng các tiêu chí đánh giá cao kết quả đạt được của địa phương và chỉ ra một số nội dung cần bổ sung. Tại buổi làm việc đoàn đánh giá tiêu chí Giáo dục và Trường học đạt chuẩn NTM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *