ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ CẨM THỊNH LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2024 – 2029

      Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên vừa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội ở huyện có đồng chí Trần Đình Hải – UVBTV, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy, đại diện Ban Dân vận huyện ủy, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện, Đảng uỷ – HĐND- UBND – Uỷ Ban MTTQ xã Cẩm Thịnh và các đại biểu cùng tham dự.

       Xã Cẩm Thịnh, hiện có 1826 hộ với hơn 8.500 nhân khẩu, có 9 thôn, 60 tổ liên gia. Trong nhiệm kỳ qua MTTQ xã đã đa dạng các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, mở rộng khối đại đoàn kết; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ Chính trị của địa phương. Cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, sát với thực tiễn và trở thành phong trào quần chúng rộng khắp. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được MTTQ phối hợp với ban Văn hóa thông tin, các ngành chức năng đẩy mạnh từ các phong trào “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT phát triển. Việc bình xét khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, thể thao đảm bảo chất lượng. Năm 2023 tỷ lệ gia đình văn hóa 94,7%, gia đình thể thao 55,3%, 9/9 thôn đạt khu dân cư văn hóa. Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 99,5%..

      Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, HĐND, UBND xã và Ban Công tác Mặt trận các thôn triển khai đồng bộ các giải pháp, đưa việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có trọng tâm, trọng điểm, chủ động tham mưu và cùng đồng hành tháo gỡ những khó khăn, giải quyết, xử lý các kiến nghị, đề xuất, tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân; công tác giám sát, phản biện xã hội được tăng cường, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”; “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Dân vận khéo”luôn được MTTQ xã chú trọng, quan tâm.

       Với phương châm “ Đoàn kết – Dân chủ- Đổi mới – Phát triển”. Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến để nâng cao hiệu quả công tác mặt trận, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức mặt trận, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

      Phát biểu tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Thịnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Uỷ ban MTTQ xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, bảo đảm thực chất, thiết thực và hiệu quả; phát huy tốt vai trò của mặt trận; thực hiện có hiệu quả “phong trào cả nước chung tay vì người nghèo”; tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

      Đại hội đã hiệp thương bầu 35 đại biểu vào Ban chấp hành Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Thịnh, nhiệm kỳ 2024 -2029 và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Xuyên trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *