Chi bộ quân sự và chi bộ Công an xã Cẩm Thịnh đã triển khai sinh hoạt chuyên đề

Chiều ngày 05/06, Chi bộ quân sự và chi bộ Công an xã Cẩm Thịnh đã triển khai sinh hoạt chuyên đề: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện ủy và Chuyên đề về “Đảm bảo Quốc phòng – An ninh xã Cẩm Thịnh năm 2024”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *