Cán bộ và nhân dân thôn Yên Trung hoàn thiện các tiêu chí khu dân cư Nông Thôn Mới kiểu mẫu

Để đảm bảo hoàn thiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch. Trong những ngày nghĩ lễ 30/4 – 01/5 vừa qua cán bộ và nhân dân thôn Yên Trung tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu với những kết quả cụ thể như sau: Đổ 65 mét mương tiêu thoát nước trong khu dân cư, dọn vệ sinh các tuyến đường, đắp 200 mét lề đường, xây hố phân loại rác thải, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng cổng chào của thôn.

                                                                                         Hình ảnh nhân dân lao động
                                                                             Hình ảnh nhân dân lao động

Với những kết quả và sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân thôn Yên Trung tin tưởng sẽ hoàn thiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư Nông Thôn Mới kiểu mẫu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *