Cán bộ và nhân dân thôn Tiến Thắng tích cực tham gia xây dựng Nông Thôn Mới

Để đảm bảo về đích Nông Thôn Mới trong tháng 6 năm 2020. Trong những ngày qua cán bộ và nhân dân thôn Tiến Thắng tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới với những kết quả đạt được như sau: Xây và trồng 25 mét hàng rào xanh , chỉnh trang  10 vườn hộ, xây hố phân loại rác thải, hố ủ phân, đổ 67 mét mương tiêu thoát nước trong khu dân cư, phá bỏ 11 nhà vệ sinh 2 ngăn, giúp dân xây 115 mét hàng rào .

                               Hình ảnh nhân dân đổ mương thoát nước

 

                              Hình ảnh nhân dân chỉnh trang đường trục thôn

Với những kết quả đạt được và sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân thôn Tiến Thắng tin tưởng sẽ hoàn hiện các tiêu chí khu dân cư Nông Thôn Mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *