Cán bộ nhân dân thôn Lai Lộc xây Nông thôn mới ngày 28 tháng 4 năm 2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã về đảm báo các tiêu chí đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2020, nhân đân thôn Lai Lộc đã xây dựng 95 mét mương tiêu thoát nước trong khu dân cư.                                                                     Hình ảnh nhân dân thôn Lai Lộc lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *