Cẩm Thịnh triển khai quét mã qr tại đám cưới trên địa bàn