Các thôn tích cực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Nông Thôn Mới ngày 04 tháng 5 năm 2020

Thực hiện kế hoạch xây dựng Nông Thôn Mới và xây dựng các điểm nhấn trong xây dựng Nông Thôn Mới. Ngày 04 tháng 5 năm 2020, các thôn ra quân hoàn thiện các tiêu chí theo tiến độ cụ thể như sau: Thôn Lai Lộc: Trồng mới 150 mét hàng rào xanh, chỉnh trang 3 vườn hộ, phá bỏ 1 nhà vệ sinh 2 ngăn, xây mới 2 nhà vệ sinh tự hoại.    Thôn Lai Trung: Cấp phối 250 mét đường ngõ xóm, xây 35 mét mương tiêu thoát nước, chỉnh trang sân bóng cụm dân cư.

 

                                                              Hình ảnh nhân dân giúp nhau chỉnh trang vườn hộ                                                                            Thôn Yên Trung: Đổ 150 mét lề đường, chỉnh trang 5 vườn hộ.                                                                                       Thôn Tân Thuận: Chỉnh trang 5 vườn hộ.

 

 

                                                        Hình ảnh nhân dân thôn Yên Trung san lề đường                                                                             Thôn Đông Thuận: Đổ 50 mét mương tiêu thoát nước, chỉnh trang 3 vườn hộ, vận động 2 hộ làm vệ sinh tự hoại.                                Thôn Sơn Trung: San 1000 mét lề đường, chỉnh trang nhà vệ sinh nhà văn hóa thôn.

 

 

                                                           Hình ảnh nhân dân thôn Đông Thuận đổ mương tiêu thoát nước.                                                    Thôn Sơn Nam: Chỉnh trang 6 vườn hộ.                                                                                                                                              Thôn Tiến Thắng: Đổ 37 mét mương tiêu thoát nước trong khu dân cư, xây 5 hố ủ phân, phá bỏ 2 nhà vệ sinh 2 ngăn, chỉnh trang 3 vườn hộ, giúp dân xây 25 mét hàng rào.
                                        Hình ảnh nhân dân thôn Tiến Thắng giúp dân xây hàng rào.

Với nhứng kết quả trong ngày 04 tháng 5 năm 2020, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng Nông Thôn Mới xã xin biểu dương các thôn và đề nghị các thôn tiếp tục triển khai các phần việc theo khung kế hoạch đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *